Posted on

ЕЛЕКТРОСТИМУЛАЦИЯ

Използването на външни електрически импулси за предизвикване на мускулно съкращение се нарича електростимулация. Тези импулси се генерират от различни апарати за електростимулация и се използват, както за възстановяване на мускулната дейност при травми и заболявания, така и като част от тренировъчния процес при спортисти.
Какво представлява електростимулацията и на какъв принцип действа?
Електростимулацията е метод, при който чрез електроди и специална апаратура се подава електрически импулси в определени места на съответния мускул (моторни точки), при което се получава мускулна контракция. При волевата мускулна дейност главния мозъкът изпраща импулси през гръбначния мозък по периферните нерви до съответните мускули. При електростимулацията специална апаратура генерира сигнал, които имитира импулсите на нервната система и така се осъществява мускулна контракция. В зависимост от целите и задачите, които има електростимулацията се използват различни параметри на електрическия ток. Здравата мускулатура реагира на импулси с рязко покачващ се фронт, докато увредената на такива с по-плавно покачващ се фронт. При волева тетанична мускулна контракция от предните рога на гръбначния мозък по периферните нерви до мускула достигат 40-60 нервни импулса за секунда. Подобни импулси могат да се създадат от апаратура, която генерира импулси с определена честота, сила на тока, модулации и др. При честоти под 20Hz мускулите реагират чрез единично клонично съкращение, докато от 20 до100Hz се наблюдава тетанично съкращение, при което мускулът работи с най-голяма сила и изразходва най-много енергия. При честоти над 100Hz силата на тетаничното съкращение намалява силата си за сметка на ефекта на обезболяване. Затова при здрава мускулатура в тренировъчния процес се търси точната честота, която предизвиква най-силно съкращение с най-малка болка, а при увредена параметрите предизвикващи най-силен отговор от страна на мускула.
Физиологични ефекти от използването на електростимулация
Подобрява кръвообращението и трофиката на мускулите
Увеличава активността на ферментните системи
Увеличава съдържанието на гликоген в мускулите
Предотвратява натрупването на млечна киселина
Увеличава мускулната маса
Увеличава мускулната сила
Намалява явленията на умората
В какви случаи може да се използва електростимулация
Електростимулацията в спорта може да се използва, както в рехабилитацията на спортни травми и заболявания, така и като помощно средство в тренировъчния процес и възстановяването след тренировка.
В спортната рехабилитация електростимулацията помага за по-бързото възстановяване и предпазване от атрофия на мускулите. Използвана още в началото на рехабилитацията, електростимулация може да се приложи на всички слаби и засегнати мускули с цел бързото възвръщането на нормалната им дейност. Електростимулацията възстановява мускулната сила и издръжливост, като по-този начин се подпомага първоначалното вработване на мускулите. Постепенно мускулите се засилват и започват да извършват нормани активни движения. При травматични увреждания на периферен нерв електростимулацията помага за по-бързото възстановяване на нормалната нервна дейност и предпазва от хипотрофия париетичната мускулатура.
В спортната тренировка. Резултатите от редица изследвания показват, че използването на електростимулация има отношение към подобряването на спортните резултати. Това естествено е свързано с използването на електростимулацията като допълнително средство, а не заместващо стандартните упражнения. Теоретично, електростимулацията може да се използва самостоятелно за трениране на здрава мускулатура при спортисти, но на практика тя има редица ограничения. Едно основните ограничения е свързано с факта, че за да се получи достатъчно силна мускулна контракция за тренировка на съответния мускул е нужен ток със значителна сила, а той предизвиква болка. Тоест за да се направи адекватна тренировка за здрава мускулатура ние трябва да изтърпим значителна болка и дискомфорт, което е извън принципите на спортната подготовка. Друго ограничение е свързано с това, че чрез електростимулацията ние въздействаме само на определени мускули, на които са поставени електродите и липсва синхронната работа на мускулите при конвенционалната тренировка. Също така в тренировката чрез електростимулация на мускулите не се включва трениране на дихателната и сърдечно-съдовата система, както и не може да се подобри спортната техника.
В последните години с развитието на микропроцесорната техника, апаратурата за електростимулация става все по-прецизна и с по-добра поносимост, което дава възможност за по-добри резултати, но остават ограниченията свързани с комплексността на тренировъчния процес. Поради същите ограничения повечето от рекламираните портативни уреди за тренировка и оформяне на тялото чрез електро импулси не могат да имат ефект на истинска тренировка. Това е така, защото апаратите за домашна употреба работят с твърде ниски или различни от оптималните параметри за мускулна тренировка. Тези апарати работят чудесно за поддържане тонуса на мускулатурата и подобряване на кръвообращението, но не могат да доведат до мускулна хипертрофия или драстично намаляване на обиколки.
Показания за използване на електростимулация
При периферни нервни увреди
При инактивитетни хипотрофии
След имобилизация на крайник
За укрепване на слаба мускулатура
При мускулен дисбаланс, за засилване на слабата мускулатура
За стимулиране на мускулатурата в спортната подготовка
За поддържане на мускулатурата след спортни травми
Каква е методиката и начина на приложение на електростимулацията
Електростимулацията при физиотерапевтичните апарати за електролечение е заложена под формата на различни програми с подходящи параметри. Все по-популярни на пазара са и портативните апарати за електростимулация работещи с батерии. Въпреки разликите във формата и вида на апаратите, те работят обикновено с една или няколко дойки електроди, чрез които се осъществява контакта с тялото. При фитотерапевтичната апаратура единия електрод е активен и с него се работи върху моторната точка на мускула, или директно нерва инервиращ мускулатурата. При останалата апаратура се използва най-често двойка електроди, който се поставят по дължината на мускула. Различните апарати имат различни възможности за контролиране на параметрите на тока, като основните са честота, големина на тока, форма на импулса, продължителност на импулса и паузата.
Противопоказания за използване на електростимулация
Злокачествени новообразования
Бременност
Остри болкови синдроми
Хипертония тежка степен
Нарушена цялост на кожата
Пейсмейкър
Не се прилагат в сърдечната област